ZORGSTROOM

terug

 


Zorgt voor zorg en hulpmiddelen

Als u thuis zorg en ondersteuning ontvangt, dan moet dat op vakantie toch ook kunnen? Op het Zeeuwse Walcheren werken de recreatieondernemers samen met Zorgstroom, één van de beste zorginstanties van Nederland. Al gaat u logeren in een (sta-)caravan, groepsaccommodatie, hotel of vakantiewoning, u hoeft zich niet te beperken in uw vakantieplannen. U krijgt de benodigde zorg op uw vakantieadres.

Mogelijkheden zijn:
- verpleging en verzorging, ook 24 uur per dag
- gespecialiseerde verpleging voor mensen met specifieke aandoeningen zoals diabetes, COPD, ...
- hulpmiddelen: een hoog-laag bed, handbewogen
rolstoel, toiletverhoger,... het is allemaal eenvoudig te regelen.

Kosten
Wanneer u thuis zorg en hulpmiddelen op basis van een indicatie voor AWBZ-zorg ontvangt, dan kan dit ook op uw vakantieadres. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb), dan kunt u hiermee ook uw zorg op uw vakantieadres betalen.

Hulpmiddelen die niet in het AWBZ-pakket zijn opgenomen, kunt u huren. Heeft u geen indicatie, maar wilt u toch zorg ontvangen, dan kunt u vooraf een kostenberekening opvragen bij zorgstroom.

Contact
Voor meer informatie, een kostenberekening en het regelen van zorg en hulpmiddelen kunt u terecht bij Zorgstroom:
Brouwenaarstraat 4, 4382 LK, Vlissingen
telefoon: 0118-486400 fax: 0118486450
e-mail: vakantie@zorgstroom.nl
internet: www.zorgstroom.nl

Informeer bij de eigenaar naar de reeds
aanwezige hulpmiddelen en mogelijkheden